Technický, stavební dozor, poradenská a projektová činnost s širokou nabídkou služeb v oblasti stavebnictví a architektury.
 
Chceme, abyste za Vaše peníze dostali ten nejkvalitnější servis během celé doby výstavby.

 

- TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 

- AUTORSKÝ DOZOR NAD PROJEKTOVANÝM DÍLEM

- INSPEKCE NEMOVITOSTÍ

- ZPRACOVÁNÍ VŠECH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- DOHLED AUTORIZOVANÝM STAVBYVEDOUCÍM PŘI STAVBĚ SVÉPOMOCÍ DLE ZÁKONA 183/2006 Sb.

- TECHNICKÁ VÝPOMOC A PORADENSTVÍ PŘI KOUPI NOVÉ NEBO STARŠÍ NEMOVITOSTI

- KONTROLA KVALITY STAVBY ZA POUŽITÍ MODERNÍCH MĚŘÍCÍM PŘÍSTROJŮ (vlhkoměr, termovize,  zkoušky těsnosti, ...)

- PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

- PORADENSKÁ ČINNOST

- INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ (Jednání se stavebním úřadem a statními orgány státní správy,  zajištění pravomocného rozhodnutí, organizace kolaudace)

- PRVOTNÍ NÁVRHY - ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, PROJEKT RODINNÉHO DOMU 

- DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ, DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, ZADÁVACÍ      DOKUMENTACE STAVBY, DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ

  STAVBY, DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

- VYHODNOCOVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ROZPOČTŮ (kontrola stavebních firem, subdodavatelů)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý přehled našich referencí